april 2014

2014 – 24 april – Skogsgallring

Skogen är en mycket viktig del i de flesta lantbruk, också för oss på Danbyholm. Eftersom vi koncentrerar oss på jordbruket hyr vi in experter för att sköta vår skog. Christer Holmström är en av de bästa – därför gallrar han under april och maj 60 hektar av vår produktionsskog. Han räknar med att ta ut träd motsvarande 4.500 m3, och det tar sin tid. Han hinner med ungefär 20 m3 i timmen. Det mesta som gallras går till massa som sen blir papper. Fast en del blir sågtimmer. Det gillar vi – plankor betalar sig bättre än papper.

Själv tycker inte Christer jobbet att gallra skog inte är svårare än att gallra morötter, man tar bort de svagare, och ger plats för de som ser bäst ut. De träden får växa sig ännu kraftigare och rakare i ytterligare drygt 20 år innan det är dags för slutavverkning.

På första bilden ser du Christer, med hunden Wille i knät, i sin skördare ta sikte på en tall som ska bort. Det kraftiga skördaraggregatet tar tag runt stammen, sågbladet kapar trädet och i ett nafs har tallen fallit och kvistats. Skördarens dator klassar trädet som sågtimmer och snittytan färgas automatiskt röd. Och så vidare till nästa träd.

 

2014 – 15 april – Katrineholms-Kuriren

 

idag fick vi säga välkommen till ett team från vår lokaltidning Katrineholms-Kuriren, reporter Helena Wedin och fotograf Emma Hasselgren. De tyckte det var spännande med ett jordbruk som vill berätta om sin vardag på Facebook. Vi pratade på om att förena högteknologi, t ex våra GPS-styrda traktorer, med traditionell kunskap, att med fingrarna känna hur jorden mår. Att även vi som konventionellt jordbruk dagligen tänker på miljön. Vi hoppas på ett bra reportage i KK, som vi kallar tidningen till vardags.

På första bilden pratar Conny med Helena och Emma. Sen fastnade vi förstås hos lammen och Helena fick hålla i flasklammet Torkel. Emma tog massor med bilder av både får och lamm, medan Helena pratade vidare med Viktor.

2014 – 10 april – Mineralgödsel

Vi är nu en bit in i april, och fälten vi sådde i höstas behöver gödsel. När dagarna blir längre och temperaturen stiger börjar allt att växa. Idag är det bara tre-fyra cm som kommit upp, men snart sätter stråskjutningen fart. Då behövs kväve.

Vi ska gödsla 240 hektar höstvete och rågvete, 20 hektar timotejfrö och 20 hektar ensilagevall. Det vi sprider är mineralgödsel, eller konstgödsel, med enbart kväve. Resten som växterna behöver får de från hönsgödsel, men det tar vi en annan gång. Även vid gödselspridningen litar vi till ny teknik. GPS:en visar var vi spridit och vi undviker dubbelspridning. Det är både dyrt och ökar risken att kväve läcker ut i diken och ut i sjönYngaren. Du kan därför lita på att vi inte sprider ett kg i onödan. Det är bokstavligen att kasta pengar i sjön. För att gödsla 280 hektar går det åt runt 110 ton gödsel.

På bilderna ser du först Viktor som kommer med hjullastaren och två 750 kg-säckar mineralgödsel. Sen är det Oskar som skurit upp säckarna i botten och tömmer granulaten, de små kornen, i konstgödselspridaren. Bilden med GPS visar att Oskar börjat med att gödsla ytterkanterna på fältet. Och på den fjärde bilden fortsätter Oskar att gödsla fältet.

 

2014 – 3 april – Sådden

Vi börjar med det fält som ligger närmast gården. Vi kallar det fältet för Ridbanan. Det är sex hektar som ska sås med foderkorn. Det börjar med att Oskar sladdar fältet så att det blir riktigt jämnt. Innan det ens är klart börjar Conny att så. I traktorn har han tre olika skärmar, en för såmaskinen, en för traktorn och en GPS. I GPS:en ställer Conny först in såmaskinen bredd, sex meter, sedan det överlapp som han vill ha, fem centimeter. Efter bara en dryg timme är fältet sått. Vi hinner med ytterligare ett fält, det vi kallar för Växthuset, på fyra hektar, innan det blir kväll.

På bilderna ser du först Oskar som sladdar åkern och hur Conny är ute innan Oskar är helt klar. Den tredje bilden visar traktorn med såmaskinen. Till höger om traktorn sticker en arm ut som markerar var mitten på traktorn ska vara under nästa varv. Detta för säkerhets skull om GPS och den nya tekniken lägger av. Den sista bilden visar såmaskinen bakifrån, där spröten längst bak täcker över varje korn så de hamnar precis under ytan.

Danbyholm, 640 20 Björkvik, lasse@danbyholm.com